X

Multimedijalni institut objavio je zbornik konferencije održane 7.-8. lipnja 2013. u Zagrebu

Ideja radikalnih medija

Iz uvoda:

Otvorili ste zbornik konferencije Ideja radikalnih medija koja je u organizaciji Multimedijalnog instituta održana 7.-8. lipnja 2013. u Zagrebu. Konferencija je nastala u kontekstu izložbe Izgledi Arkzina i medijske akcije Instaliranje javnosti kojima smo željeli revalorizirati fenomen Arkzina dva desetljeća kasnije. Arkzinov izdavački i aktivistički rad anticipirao je i reglektirao taktičke medijske prakse koje su se početkom 1990-ih kristalizirale u susretu političkog trenutka – obilježenog postsocijalističkom tranzicijom, jugoslaven skim ratovima i alterglobalisitčkim otporom – s tehnološkom pojavom interneta.

No, cilj konferencije i zbornika postavljen je obuhvatnije. S jedne strane, željeli smo sagledati kako su se radikalne medijske prakse na planu umjetnosti, javne komunikacije i političkog rada djelatno artikulirale i diskurzivno reartikulirale kroz posljednja dva desetljeća. A, s druge strane, preispitati sam pojam radikalnih medija iz jedne šire historijske perspektive kao i kritičke perspektive sadašnjeg društvenog trenutka.

Do sredine devedesetih internet je već ušao u široku svakodnevnu upotrebu, otvarajući perspektivu radikalno demokratizirane javne komunikacije. Komunikacijske inovacije tijekom 20. stoljeća uvijek su budile nadanja da ćemo konačno dobiti dvosmjerni medij u kojem će se svatko moći obraćati najširoj javnosti. Međutim, te su nade uobičajeno ubrzo bivale iznevjerene konkretnom primjenom koja je redovito rezultirala upravo većom komercijalnom i političkom kontrolom nad medijskim prostorom. Ovog puta je trebalo biti drugačije. U tehnološkom pogledu distribuirano i u društvenom karakteru kolektivno ustrojstvo interneta nudilo je razloge za vjeru da će ovo konačno biti trenutak kada ćemo moći prestati mrziti medije i prihvatiti se zadatka da postanemo mediji. U nekim aspektima to se doista i dogodilo. Internet je radikalno demokrati zirao priliku za javni govor i pospješio mogućnosti političkog organiziranja. I dok je tako olakšavao razmjenu i koordinaciju u globalnim razmjerima, istodobno je poticao stvaranje novih oblika društvenog organiziranja i angažmana u posve lokalnim razmjerima. Dapače, upravo je kritička oštrica internetskih praksi često bila u većoj mjeri vezana uz ∫zički prostor i stare medije kao tisak no što se to moglo pretpostaviti.

Međutim, mnogo toga se promijenilo od devedesetih. Budući da su tehnološke promjene uzdrmale društvene i ekonomske pretpostavke starih medija, logika kojom je tehnološki razvoj podčinjen primarno zakonitostima kapitalističkog tržišta i ekspanzije nalagala je da i tehnološki razvoj interneta krene drugim smjerom – od obećanja mnoštva neovisnih medijskih proizvođača na imperativ praćenja i komodi∫kacije ponašanja korisnika. Kao što su nedavna otkrića Edwarda Snowdena potvrdila, tehnologija demokratizacije pokazala se tehnologijom masovnog nadzora i betoniranja našeg pristanka na masovni nadzor.

Ni internetska tehnologija nije se pokazala narodnom tehnikom, kao što tehnologije u vladajućim uvjetima to ni ne mogu postati bez kolektivnih praksi prisvajanja i podruštvljenja. Tu se ocrtava nedaća naše trenutačne situacije: u trenutku kada je kritička analiza i radikalna praksa isto tako urgentno potrebna kao i prije dvadeset godina, mi na potencijal radikalnih medija gledamo bitno skeptičnije.

Prilozi sabrani u ovom zborniku, iza kojih stoje neki od protagonista kritičke medijske prakse i diskursa proteklih dvaju desetljeća, pokušaj su da se rasvijetli upravo taj povijesni luk i promisli ta nedaća sadašnjeg trenutka.

Tomislav Medak

louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet peuterey outlet moncler outlet woolrich outlet woolrich outlet online woolrich outlet bologna lancel pas cher slancel pas cher lancel pas cher lancel pas cher lancel pas cher lancel pas cher hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online kate spade outlet coach outlet michael kors outlet